Heders, heders!

Heders.nu är platsen för dig som vill träffa hedervärda personer. Skriv gärna en rad om du undrar något.

Vår hedersdoktor
Vår hedersgäst
Vår hedersman

Lämna gärna ett hedersord innan du försvinner härifrån